Hiển thị các bài đăng có nhãn Đầu thu VTVcab. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Đầu thu VTVcab. Hiển thị tất cả bài đăng

09/11/2020

Hướng dẫn xử lí lỗi Đầu thu VTVcab hiển thị hình ảnh nhưng bị mất tiếng

Hướng dẫn xử lí lỗi Đầu thu VTVcab hiển thị hình ảnh nhưng bị mất tiếng

Khi gặp lỗi này, quý khách hàng làm theo hướng dẫn sau: - Kiểm tra dây AV, HDMI kết nối giữa Set-top-box với tivi - Kiểm tra Set-top-box hoặ...