08/11/2020

Hướng dẫn lắp đặt đầu thu HD của VTVcab

Lắp đặt đầu thu HD của VTVcab dễ dàng và đơn giản với các bước hướng dẫn sau đây:

1. Các bước thực hiện lắp đặt đầu thu



Bước 1: Kết nối tín hiệu truyền hình cáp
Bước 2: Cắm thẻ giải mã đúng cách cho đầu thu (Đối với đầu thu cần thẻ giải mã)
Bước 3: Cấp nguốn cho đầu thu
Bước 4: Kết nối dây HDMI hoặc dây AV

2. Sơ đồ lắp đặt thực tế