Hiển thị các bài đăng có nhãn Khuyến mãi. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Khuyến mãi. Hiển thị tất cả bài đăng

06/06/2021

29/10/2020

VTVCab Bình Dương - Khuyến mãi lắp truyền hình cáp & Internet Wifi tháng 11/2020

VTVCab Bình Dương - Khuyến mãi lắp truyền hình cáp & Internet Wifi tháng 11/2020

Từ 1/11 đến 30/11/2020 VTVcab Bình Dương khuyến mãi lắp đặt mới dịch vụ Truyền hình cáp, Truyền hình số HD và Internet Wifi cho các cá nhân ...

21/10/2020

Lắp truyền hình cáp VTVcab Bình Dương - Miễn phí xem truyền hình K+

Lắp truyền hình cáp VTVcab Bình Dương - Miễn phí xem truyền hình K+

Lắp truyền hình cáp VTVcab Bình Dương - Miễn phí xem truyền hình K+

Khuyến mãi lắp Internet Bình Dương miễn phí modem Wifi từ VTVCab

Khuyến mãi lắp Internet Bình Dương miễn phí modem Wifi từ VTVCab

Khuyến mãi lắp Internet Bình Dương miễn phí modem Wifi từ VTVCab - Trọn gói chỉ từ 235.000/tháng - Internet Wifi 20M + Truyền hình cáp 170 k...

Khuyến mãi lắp truyền hình cáp HD tại VTVcab tại Bình Dương

Khuyến mãi lắp truyền hình cáp HD tại VTVcab tại Bình Dương

Khuyến mãi lắp truyền hình cáp HD tại VTVcab tại Bình Dương chỉ 130.000/tháng - Miễn phí lắp đặt - Xem 170 kênh HD - Tặng đầu thu truyền hìn...

Nâng cấp miễn phí gói truyền hình cơ bản lên truyền hình số HD

Nâng cấp miễn phí gói truyền hình cơ bản lên truyền hình số HD

Nâng cấp miễn phí gói truyền hình cơ bản lên truyền hình số HD