03/11/2020

Hướng dẫn xử lí Điều khiển đầu thu VTVcab không hoạt động?

Hướng dẫn xử lí Điều khiển đầu thu VTVcab không hoạt động?

Khi gặp lỗi này, quý khách hàng làm theo hướng dẫn sau: - Kiểm tra xem đầu thu đã bật chưa - Kiểm tra có đúng loại điều khiển của đầu thu kh...

02/11/2020

Hướng dẫn xử lí đầu thu VTVCab khi xem tivi có tiếng nhưng không có hình

Hướng dẫn xử lí đầu thu VTVCab khi xem tivi có tiếng nhưng không có hình

Khi gặp trường hợp "tivi có tiếng nhưng không có hình", Quý khách thực hiện theo hướng dẫn sau: Kiểm tra dây AV, HDMI kết nối giữa...

01/11/2020

Hướng dẫn xử lí Tivi hiển thị hình ảnh nhưng bị mất tiếng

Hướng dẫn xử lí Tivi hiển thị hình ảnh nhưng bị mất tiếng

Khi gặp lỗi "Tivi hiển thị hình ảnh nhưng bị mất tiếng", quý khách vui lòng làm theo hướng dẫn sau: - Kiểm tra tivi có ở chế độ tắ...

31/10/2020

Hướng dẫn xử lí truyền hình cáp Một số kênh bị mất tiếng

Hướng dẫn xử lí truyền hình cáp Một số kênh bị mất tiếng

Khi gặp lỗi này quý khách hàng làm theo hướng dẫn sau: - Kiểm tra hệ tiếng của kênh đó đã ở đúng chế độ B/G hay 5.5 chưa - Kiểm tra kênh đó ...

30/10/2020

Hướng dẫn xử lí khi truyền hình cáp mất tín hiệu một số kênh?

Hướng dẫn xử lí khi truyền hình cáp mất tín hiệu một số kênh?

Khi gặp lỗi này, quý khách hàng làm theo hướng dẫn sau: ​- Kiểm tra xem tivi có đủ giải tần để nhận hết các kênh không - Kiểm tra xem một số...

29/10/2020

Hướng dẫn xử lí lỗi mất tín hiệu truyền hình cáp

Hướng dẫn xử lí lỗi mất tín hiệu truyền hình cáp

Khi gặp lỗi mất tín hiệu, quý khách hàng làm theo hướng dẫn sau: - Kiểm tra lại dây Jack cắm sau tivi (lỏng, tuột, đứt…), bộ chia - Kiểm tra...

VTVCab Bình Dương - Khuyến mãi lắp truyền hình cáp & Internet Wifi tháng 11/2020

VTVCab Bình Dương - Khuyến mãi lắp truyền hình cáp & Internet Wifi tháng 11/2020

Từ 1/11 đến 30/11/2020 VTVcab Bình Dương khuyến mãi lắp đặt mới dịch vụ Truyền hình cáp, Truyền hình số HD và Internet Wifi cho các cá nhân ...